Účastníme se soutěže T-Mobile Rozjezdy 2011

Vloženo: 18. 10. 2011 11:35
Připravovaný komunitní zprostředkovatelský web DoGala.cz se účastní projektu T-Mobile Rozjezdy 2011, který se snaží pomáhat nově začínajícím podnikatelům a projektům.
T-mobile Rozjezdy 2011
Soutěž je určena všem, kteří chtějí podnikat, mají konkrétní podnikatelský záměr a zároveň i těm, kteří se již do podnikání pustili a nepodnikají déle než 12 měsíců. V soutěži potom bude úspěšný ten projekt, který bude nejvíce odpovídat následujícím kritériím: Úroveň projektu • Zaměření činnosti a její význam • Předpoklady úspěšné realizace projektu (celkové posouzení nápaditosti, kvality, významu a přidané hodnoty projektu) Osoba podnikatele a vztah k projektu • Osoba určitým způsobem znevýhodněná – rodiče s dětmi, studenti bez praxe, starší občané apod. • Realizace aktivity v rámci rekvalifikace, ztráty zaměstnaní či jiných negativních příčin • Realizace projektu z důvodu lepšího sladění pracovního a soukromého života • Reakce na poptávku v daném regionu Komunitní rozměr projektu • Pozitivní přínos projektu pro komunitu – např. činnost, která je v daném místě žádaná, ale prozatím tam není – pekárna, školka, kavárna, komunitní centrum, terénní služba, agentura na hlídání dětí apod.   17.10.2011 bylo uzavřené registrační kolo, ve kterém se projekty mohly přihlásit. Do tohoto data se sešlo celkem 300 ambiciózních projektů, mezi kterými se bude pokoušet o své štěstí i DoGala.cz. Více o projektu a soutěži se můžete dozvědět přímo na stránkách Rozjezdyroku.cz.